Languages

2020

0

Absolvenţi de doctorat/ postdoctorat la 100 mii de locuitori

(sector: Nu este specificat)

0

Articole în reviste ISI Thomson/Web of Science, total la 100 de cercetători

(sector: Nu este specificat)

0

Articole în reviste SCOPUS, total la 100 de cercetători

(sector: Nu este specificat)

0

Articole în reviste ştiinţifice, total la 100 de cercetători

(sector: Nu este specificat)

0

Brevete de soiuri şi hibrizi (culturi agricole, tehnice, leguminoase, legumicole)

(sector: Nu este specificat)

0

Brevete obţinute la EPO, USPTO şi JPO

(sector: Nu este specificat)
1. Dezvoltarea capacităţilor umane
2. Asigurarea financiară a activităţilor C-D
3. Creşterea performaneţelor
4. Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării