Languages

2017

0

Absolvenţi de doctorat/ postdoctorat la 100 mii de locuitori

(sector: Nu este specificat)

0

Brevete de soiuri şi hibrizi (culturi agricole, tehnice, leguminoase, legumicole)

(sector: Nu este specificat)

0

Brevete total la un milion de locuitori

(sector: Nu este specificat)

0

Cercetători ştiinţifici la 100 mii locuitori

(sector: Nu este specificat)

0

Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării, % din PIB

(sector: Nu este specificat)

0

Doctoranzi străini în Republica Moldova, % din total

(sector: Nu este specificat)
1. Dezvoltarea capacităţilor umane
2. Asigurarea financiară a activităţilor C-D
3. Creşterea performaneţelor
4. Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării