Languages

2018

0

Articole în reviste SCOPUS, total la 100 de cercetători

(sector: Nu este specificat)

0

Brevete de soiuri şi hibrizi (culturi agricole, tehnice, leguminoase, legumicole)

(sector: Nu este specificat)

0

Brevete total la un milion de locuitori

(sector: Nu este specificat)

0

Cheltuieli bugetare pentru CD, % din volumul total de finanţare a CD

(sector: Nu este specificat)

0

Cheltuieli bugetare pentru CDI, % din PIB

(sector: Nu este specificat)

0

Cheltuieli pentru sfera ştiinţei şi inovării, % din PIB

(sector: Nu este specificat)
1. Dezvoltarea capacităţilor umane
2. Asigurarea financiară a activităţilor C-D
3. Creşterea performaneţelor
4. Internaţionalizarea cercetării-dezvoltării